Mijn favorieten

disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Berends-Naafs Makelaars met zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. Berends-Naafs Makelaars verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Berends-Naafs Makelaars worden aangeboden of waarin Berends-Naafs Makelaars bemiddeld. Berends-Naafs Makelaars behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen of eenzijdig aan te passen zonder voorafgaande mededeling.

Berends-Naafs Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Berends-Naafs Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Berends-Naafs Makelaars opgenomen informatie.

Verwijzingen naar websites die niet door Berends-Naafs Makelaars  worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Berends-Naafs Makelaars uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Berends-Naafs Makelaars worden onderhouden wordt afgewezen.

Berends-Naafs Makelaars sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Berends-Naafs Makelaars, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Berends-Naafs Makelaars is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is of als gevolg van de dienstverlening van Berends-Naafs Makelaars.